Partneri udruženja OPUZ

Partneri udruženja OPUZ su pojedinci i kompanije koje pomažu svojim zalaganjem da ciljevi ovog neprofitnog udruženja budu ispunjeni. Ispod možete videti listu naših partnera, kojima ovom prilikom zahvaljujemo na profesionalnoj, materijalnoj i moralnoj pomoći u ostvarivanju ciljeva udruženja OPUZ.

Olivera Milovanović

Ovim putem se zahvaljujemo ing. Oliveri Milovanović, inženjeru zaštite životne sredine na profesionalnoj podršci.

Olivera Milovanović je stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u Sektoru zaštita životne sredine u U.S. Steel Serbia.

Ukratko o partneru udruženja:

Od 2007. Inženjer zaštite životne sredine, v.d. menadžera zaštite životne sredine u Sektoru zaštita životne sredine u U.S. Steel Serbia (Železara Smederevo).

- Povremeno radila kao vršilac dužnosti menadžera zaštite životne sredine. Radila dnevne, nedeljne i mesečne izveštaje o emisijama suspendovanih čestica u vazduh, izveštaje o kvalitetu prečišćenih procesnih voda koje se ispuštaju u recipijent (pH, TSS, boja, miris, mutnoća), izveštaje o količinama sakupljenih sekundarnih sirovina, otpadnih i recikliranih materijala.

 

Borisav Mandić MD

Ovim putem se zahvaljujemo Borisavu Mandiću MD, hirurgu na profesionalnoj podršci.

Borisav Mandić je stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u lečenju pacijenata sa hroničnim 
ranama.

Ukratko o partneru udruženja:

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1980. godine.

Tokom studija proveo 2 letnje prakse 1978. i 1979. godine na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju Krč u Pragu, kod Prof.Dr Libora Hejhala.

Položio specijalistički ispit iz opšte hirurgije sa odličnim uspehom na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1989. godine.

Radio u Medicinskom centru Gornji Milanovac od 05.01.1981. do 03.09.1995.