Uvod u predavanja

:article_765_contents_8063_original.jpg
<<< VAŽNO OBAVEŠTENJE >>>

Poštovani,
U "Sl. glasniku RS" br 23/2016 od 7. marta 2016. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike po osnovu kojeg vas obaveštavamo da u toku jednog dana polaznici mogu prisustvovati na najviše dva testa.Uvod u programe

Svi programi koji se nalaze na platformi su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije i služe za sticanje bodova neophodnih za obnavljanje licence.

Trudimo se da ponuđeni programi budu prilagođeni svim profilima zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Za svaki program KE na platformi postoje osnovne informacije i potrebna literatura za polaganje online testa.

Sva predavanja:


Hronična opstruktivna bolest pluća – dijagnostika i savremeni principi lečenja
23 May 2019
20 May 2020
Intervencije zdravstvene nege u bazičnoj preoperativnoj pripremi pacijentkinje za ginekološke operacije
06 Mar 2019
04 Mar 2020
Natrijum-pikosulfat/magnezijum-oksid u pripremi pacijenta za endoskopske i ehosonografske procedure
06 Mar 2019
04 Mar 2020
Edukacija iz oblasti primene čistog Diosmina 600mg u lečenju hemoroida
06 Mar 2019
04 Mar 2020
Ulcus cruris - osnovna znanja za medicinske sestre i zdravstvene tehničare
06 Mar 2019
04 Mar 2020
Akutni abdomen
23 Nov 2018
19 Nov 2019
Prenatalna dijagnostika - osnovna znanja za medicinske sestre i zdravstvene tehničare
23 Nov 2018
19 Nov 2019
Tumori jetre
23 Nov 2018
19 Nov 2019
Prevencija poremećaja ishrane kod adolescenata
23 Aug 2018
21 Aug 2019
Intervencije zdravstvene nege u dijagnostici plućnih bolesti
23 Aug 2018
21 Aug 2019
Osteoporoza, vodeća bolest kod žena starije životne dobi
23 Aug 2018
21 Aug 2019
Tumori dojke
23 Aug 2018
21 Aug 2019
Mentalno zdravlje adolescenata
23 May 2018
21 May 2019
Medicinski otpad i mere prevencije krvnoprenosivih bolesti
23 May 2018
21 May 2019
Ekstrakcija krpelja
23 May 2018
21 May 2019
Tretman hroničnih i/ili inficiranih rana hidrokoloidnim alginatnim podlogama i podlogama sa srebrom
05 Mar 2018
05 Mar 2019
Uticaj štetnosti iz duvanskog dima na zdravlje u dečijem i adolescentskom uzrastu
05 Mar 2018
05 Mar 2019
Palijativno zbrinjavanje u kućnim uslovima
05 Mar 2018
05 Mar 2019
Multipla skleroza-bolest mladih ljudi
05 Mar 2018
05 Mar 2019
Klinička nega obolelih od bruceloze
05 Mar 2018
05 Mar 2019
Lečenje rana negativnim pritiskom
05 Mar 2018
05 Mar 2019
Rifaximin-alpha u terapiji dijareje u postoperativnom periodu
05 Mar 2018
05 Mar 2019
Značaj hidrikoloidnih kompresa i superoksidnih rastvora u lečenju hroničnih rana
05 Mar 2018
05 Mar 2019
Prevencija bolničkih infekcija na hirurškim odeljenjima
25 Nov 2017
18 Nov 2018
Akutna respiratorna ugroženost i primena endotrahealne intubacije – osnovna znanja za medicinske sestre
25 Nov 2017
18 Nov 2018
Principi zdravstvene zaštite trudnica
10 Sep 2017
19 Aug 2018
Zdravstvena nega bolesnika pre i nakon operacije diskus hernije
10 Sep 2017
19 Aug 2018
Prevencija virusnih hepatitisa
10 Sep 2017
19 Aug 2018
Usamljenost
10 Sep 2017
19 Aug 2018
Rad stomatološke sestre u ordinaciji
10 Jun 2017
19 May 2018
Dijagnostikovanje i lečenje raka grlića materice
10 Jun 2017
19 May 2018
Anemija kod odraslih sa akcentom na sideropenijsku anemiju
10 Mar 2017
03 Mar 2018
Bolničke infekcije - infekcije operativnog mesta
10 Mar 2017
03 Mar 2018
Timski rad na prevenciji malignih bolesti pluća
10 Mar 2017
03 Mar 2018
Liderstvo kao stil upravlјanja u zdravstvenim ustanovama
10 Mar 2017
03 Mar 2018
Značaj dojenja majke i deteta
10 Mar 2017
03 Mar 2018
Alkoholizam
10 Mar 2017
03 Mar 2018
HPV infekcija
10 Mar 2017
03 Mar 2018
Prevencija i suzbijanje respiratornih infekcija u kliničkoj nezi
21 Nov 2016
21 Nov 2017
Obezbeđenje disajnog puta u prehospitalnim i ambulantnim uslovima od strane manje iskusnog reanimatora
21 Nov 2016
21 Nov 2017
Nega bolesnika sa ileostomom
21 Nov 2016
21 Nov 2017
Zdravi stilovi života
01 Jun 2016
01 Jun 2017
Opstipacija
01 Jun 2016
01 Jun 2017
Intervencije zdravstvene nege u prevenciji polno prenosivih infekcija
15 Mar 2016
04 Mar 2017
Prevencija narkomanije kod adolescenata
15 Mar 2016
04 Mar 2017
Značaj pravilne ishrane u dečijem uzrastu
15 Mar 2016
04 Mar 2017
Terapijski pristup hroničnom bolu
15 Mar 2016
04 Mar 2017
Značaj primene akreditacijskih standarda u PZZ
15 Mar 2016
04 Mar 2017
Intrahospitalne infekcije
15 Mar 2016
04 Mar 2017
Aerozagadjenje
15 Mar 2016
04 Mar 2017
Zaštitni položaji u prevenciji profesionalnih oboljenja zdravstvenih radnika
27 May 2015
27 May 2016
Verbalna komunikacija-slušanje
27 May 2015
27 May 2016
Medicinski otpad
27 May 2015
27 May 2016
Promocija zdravlja porodice
27 May 2015
27 May 2016
Značaj pravilne ishrane i fizičke aktivnosti
27 May 2015
27 May 2016
Intervencije zdravstvene nege u cilju povećanja efikasnosti dijalize
27 May 2015
27 May 2016
Sestrinske intervencije u prevenciji infekcija Pseudomonas sojevima kod dece
27 May 2015
27 May 2016
Sestrinske intervencije u prevenciji infekcija kod bolesnika sa urinarnim kateterom
27 May 2015
27 May 2016
Intervencije zdravstvene nege u bronhologiji
27 May 2015
27 May 2016
Sestrinske intervencije u prevenciji postoperativnih komplikacija
27 May 2015
27 May 2016
Prevencija i lečenje dijabetesnog stopala
25 Aug 2014
19 Aug 2015
Helicobacter pylori infekcija želuca i maligni tumori želuca
18 Apr 2014
04 Mar 2015
Lečenje hroničnih rana
27 May 2015
27 May 2016