Uvod u predavanja

:article_765_contents_8063_original.jpg
<<< VAŽNO OBAVEŠTENJE >>>

Poštovani,
U "Sl. glasniku RS" br 23/2016 od 7. marta 2016. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike po osnovu kojeg vas obaveštavamo da u toku jednog dana polaznici mogu prisustvovati na najviše dva testa.Uvod u programe

Svi programi koji se nalaze na platformi su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije i služe za sticanje bodova neophodnih za obnavljanje licence.

Trudimo se da ponuđeni programi budu prilagođeni svim profilima zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Za svaki program KE na platformi postoje osnovne informacije i potrebna literatura za polaganje online testa.

Sva predavanja:


Nutritivni aspekti ishrane mlekom i mlečnim proizvodima
03 Mar 2021
01 Mar 2022
Ebola hemoragična groznica – osnovna znanja za medicinske sestre i zdravstvene tehničare
03 Mar 2021
01 Mar 2022
Saradnja i partnerstvo sa medijima u cilju promocije zdravstvene nege
03 Mar 2021
01 Mar 2022
Tretman opstipacije i efikasnost zapreminskog laksativa
03 Mar 2021
01 Mar 2022
Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti u RS
03 Mar 2021
01 Mar 2022
Tetanus
03 Mar 2021
01 Mar 2022
Crevne infekcije
03 Mar 2021
01 Mar 2022
Alchajmerova demencija-osnovna znanja za medicinske sestre i zdravstvene tehničare
27 Aug 2020
17 Aug 2021
Primena anestezije u urologiji-osnovna znanja za medicinske sestre i zdravstvene tehničare
27 Aug 2020
17 Aug 2021
Konstipacija i modaliteti lečenja
27 Aug 2020
17 Aug 2021
Lajmska bolest
27 Aug 2020
17 Aug 2021
Neželjena dejstva lekova
27 Aug 2020
17 Aug 2021
Salmonela
27 Aug 2020
17 Aug 2021