Uvod u predavanja

:article_765_contents_8063_original.jpg
<<< VAŽNO OBAVEŠTENJE >>>

Poštovani,
U "Sl. glasniku RS" br 23/2016 od 7. marta 2016. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike po osnovu kojeg vas obaveštavamo da u toku jednog dana polaznici mogu prisustvovati na najviše dva testa.Uvod u programe

Svi programi koji se nalaze na platformi su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije i služe za sticanje bodova neophodnih za obnavljanje licence.

Trudimo se da ponuđeni programi budu prilagođeni svim profilima zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Za svaki program KE na platformi postoje osnovne informacije i potrebna literatura za polaganje online testa.

Sva predavanja:


Menadžment Long Covid sindroma-osnovna znanja za medicinske sestre
23 May 2023
21 May 2024
Primena lekova u periodu dojenja
23 May 2023
21 May 2024
Neuromišićne bolesti - osnovna znanja za medicinske sestre i zdravstvene tehničare
23 May 2023
21 May 2024
Psihopatologija: osnovna znanja za medicinske sestre i zdravstvene tehničare
23 May 2023
21 May 2024
Kontrola funkcije mokraćne bešike i crevnog pražnjenja kod neurološkog bolesnika
23 May 2023
21 May 2024
Imunološki sistem, imunitet i imunizacija: osnovna znanja za medicinske sestre i zdravstvene tehničare
23 May 2023
21 May 2024
Zdravstvenovaspitne intervencije u javnom zdravlju
23 May 2023
21 May 2024
Osnovi dijetoterapije kod bolesti creva i celijakije
23 May 2023
21 May 2024
Suicid kao problem u zdravstvenoj nezi
23 May 2023
21 May 2024