Konkurs

Organizacija za promociju i unapređenje zdravlja  OPUZ objavljuje

KONKURS

Ovim putem Vas pozivamo da nam se pridružite da postanete autor/predavač ONLINE testa/testova i date Vaš doprinos za profesionalni razvoj zdravstvenih radnika i saradnika kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju.

 

Kako postati autor/predavač?

U daljem tekstu navodimo deo pravilnika u kojem su  navedeni opšti uslovi kako se akredituje program kontinuirane edukacije i koja sve lica mogu postati autori/predavači istog.

 

PRAVILNIK

O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENjE KONTINUIRANE
EDUKACIJE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE
 

 

Član 5
Postupak procene kvaliteta programa kontinuirane edukacije (u daljem
tekstu: akreditacija programa) vrši Zdravstveni savet Srbije (u daljem tekstu: 
Zdravstveni savet) najmanje četiri puta godišnje. 
Akreditacija programa iz stava 1. ovog člana vrši se ako: 
1) program usavršava znanja, veštine i stručnost polaznika; 
2) se program zasniva na najnovijim znanjima i dostignućima struke; 
3) obrađuje teme od većeg socijalno-medicinskog značaja; 
4) doprinosi unapređenju kvaliteta stručnog rada; 
5) je jasno definisana tema i ciljna grupa po osnovu stručne spreme, vrsta
kontinuirane edukacije, sadržaj, satnica, predavači, reference i dužina
programa; 
6) je program odobren od stručnog tela organizatora programa
kontinuirane edukacije, a ako takvo telo kod organizatora ne postoji odobrenje
daje stručno telo odgovarajućeg udruženja zdravstvenih radnika ili odgovarajućeg
fakulteta; 
7) je predavač akreditovanog programa lice koje ima najmanje visoku
stručnu spremu i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, a lice koje ima
završenu višu ili srednju stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog iskustva u
struci. 
Predavač akreditovanog programa ima najmanje isti stepen stručne spreme
kao i lica na koja se odnosi akreditovani program. 
Organizator akreditovanog programa mora da obezbedi oraganizaciono-
tehničke uslove za uspešno sprovođenje programa kontinuirane edukacije, 
odnosno da ima razvijen sistem evidencije prisustvovanja, sistem provere znanja
(za kurseve odnosno seminare), sistem evaluacije organizovanog skupa (osim za
stručne sastanke), sistem za čuvanje dokumentacije, kao i druge uslove koji su od
značaja za akreditaciju programa.

 

 Na našoj platformi možete pogledati kako izgleda PDF prezentacija jednog od testova. Formular za prijavu testa zdravstvenom savetu možete preuzeti klikom ovde ili jednostavno popunite FORMULAR.

 

  Izaberite temu i definišite je, popunite formular za prijavu, definišite pitanja i odgovore.

Obratite pažnju da se svi odgovori na postavljena pitanja moraju nalaziti u dostupnoj literaturi koja mora obavezno biti u Word, PDF, ili u vidu Power Point prezentacije. U cilju bolje promocije i efektivnijeg izlaganja teme predavanja predlažemo kreiranje video predavanja. Na sva pitanja u vezi sa ovim konkursom stojimo vam na raspolaganju i slobodno nas kontaktirajte putem email-a  podrska@opuz.rs

 

Ako ispunite sve uslove i vaše predavanje postane akreditovan program KE na našoj platformi Vi  time postajete naš član korisnik i možete BESPLATNO da pohađate sve programe KE godinu dana.

 

Nadamo se uspešnoj saradnji,

 

Vaš OPUZ