Hiposideremijska anemija

Hiposideremijska anemija

Cilj ovog programa KE - Povećanje nivoa znanja o Hiposideremijska anemija
Program: ONLINE TEST
Autor: doc. dr Olivera Marković
Organizator: Asocijacija zdravstvenih strukovnih specijalista Srbije AZSSS
Akreditovan za: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Farmaceuti, Internisti, Pedijatri, Ginekolozi, Opšta medicina, Hirurzi
Bodovi za korisnika: 5
Bodovi za autora: 7
Broj programa: A-1-820/20
Broj odluke: 153-02-02361/2019-01
Akreditovan dana: 02.03.2020.
Akreditacija važi do:02.03.2021.
Kratak sadržaj: Test sadrži 50 pitanja sa više ponuđenih odgovora na temu "Hiposideremijska anemija". Potrebno je 60% ili više od 60% tačnih odgovora za prolaznost testa. Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa je u formi PDF prezentacije.
Dodatna literatura:
Raspoloživo vreme: 5 sati
Broj pitanja u testu: 50
Cena: 350,00 din
Za članove OPUZ-a i AZSSS-a BESPLATNO

VAUČER

Ukoliko posedujete vaučer, unesite u polje kod sa vaučera.

Uputstvo za test

PRVI KORAK- UPLATITI KOTIZACIJU I POŠALJITE DOKAZ O UPLATI

Preuzmite uplatnicu sa sajta, uplatite i pošaljite  skeniranu ili fotografisanu uplatnicu kao dokaz o uplati  na e-mail adresu: podrska@opuz.rs


DRUGI KORAK- REŠITE ULAZNI TEST

Cilj ulaznog testa je da se upoznate sa pitanjima i ponuđenim odgovorima pre nego što se upoznate sa literaturom.

 

TREĆI KORAK- UPOZNAJTE SE SA LITERATUROM

Sva potrebna znanja za rešavanje testa možete steći putem PowerPoint prezentacije i putem video zapisa predavanja. OBAVEZNO prvo pogledati PowerPoint prezentaciju a zatim ako želite i video. NAPOMENA: Po završetku videa automatski počinje završni test.

 

ČETVRTI KORAK- POČNITE SA REŠAVANJEM ZAVRŠNOG TESTA

Za polaganje testa imate određen vremenski period (raspoloživo vreme za polaganje testa). Rezultat testa će biti dostupan odmah nakon završenog testiranja. Test je položen ako imate minimum 60% tačnih odgovora ako imate manje od 60% imate mogućnost da ponovo polažete test ali ste u obavezi da nas kontaktirate putem e-mail kako bi Vam ponovo omogućili polaganje. 

 

PETI KORAK- PROVERITE SVOJ E-MAIL

U roku od 24h POTVRDA o položenom ONLINE TESTU će stići na Vaš e-mail.

UPOZNAJTE SE SA LITERATUROM


Hiposideremijska anemija

PRISTUPITE PREDAVANJU I TESTU


Hiposideremijska anemija

UPLATITE UČEŠĆE