Značaj pravilne ishrane i fizičke aktivnosti

Test je istekao.

Značaj pravilne ishrane i fizičke aktivnosti

Cilj ovog program KE - Povećanje nivoa znanja o Značaju pravilne ishrane i fizičke aktivnosti

 • Program: ONLINE TEST
 • Autor: Dragana Jerić
 • Organizator: Organizacija za promociju i unapređenje zdravlja OPUZ
 • Akreditovan za: medicinske sestre, zdravstveni tehničari, (spec.struk.med.sestre, struk.med.sestre, više med.sestre-tehničari)
 • Bodovi za korisnika: 6
 • Bodovi za autora: 7
 • Broj akreditacije: D-1-1226/15
 • Broj odluke: 153-02-1696/2015
 • Akreditovan dana: 27.05.2015.
 • Akreditacija važi do: 27.05.2016.
  • Kratak sadržaj: Test sadrži 30 pitanja sa više ponuđenih odgovora na temu Značaj pravilne ishrane i fizičke aktivnosti. Potrebno je 60% ili više od 60% tačnih odgovora za prolaznost testa. Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa je u formi powerpoint prezentacije.
  • Dodatna literatura:
  • Raspoloživo vreme: 4 sata
  • Broj pitanja u testu: 30
 • Cena: 300
 • Za  članove OPUZ-a BESPLATNO

PDF

Ukliko imate problema sa prikazom pdf fajla kliknite na dugme  

Pristupite predavanju i testu