Prevencija i lečenje dijabetesnog stopala

Test je istekao.

Prevencija i lečenje dijabetesnog stopala

Cilj ovog program KE -Povećanje nivoa znanja o DM i komplikacijama, pre svega dijabetesnog stopala.

 • Program: ONLINE TEST
 • Autor: Prim. dr  Mirjana Lapčević
 • Organizator: Organizacija za promociju i unapređenje zdravlja OPUZ
 • Akreditovan za: Lekare, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare,
 • Prilagođen i za: psihologe, defektologe, socijalne radnike
 • Bodovi za korisnika: 10
 • Bodovi za autora: 11
 • Broj akreditacije: D-1-1747/14
 • Broj odluke: 153-02-1979/2014-01
 • Akreditovan dana: 18.08.2014.
 • Akreditacija važi do: 18.08.2015.
  • Kratak sadržaj: Test sadrži 50 pitanja sa više ponuđenih odgovora na temu Prevencija I lr;enje Dijabetesnog stopalo. Potrebno je 60% ili više od 60% tačnih odgovora za prolaznost testa. Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa je u formi powerpoint prezentacije.
  • Dodatna literatura: 
  • Raspoloživo vreme: 6 sati
  • Broj pitanja u testu: 50
 • Cena:  500 RSD
 • Za članove OPUZ-a BESPLATNO

PDF

Ukliko imate problema sa prikazom pdf fajla kliknite na dugme  

Pristupite predavanju i testu