Projekti

Tretman i upravljanje-odlaganje opasnog i infektivnog otpada

Cilj ovog programa je da se skrene pažnja javnosti i stručnom kadru na opasnosti i na pravilne načine odlaganja opasnog i infektivnog otpada.

Kontinuirana medicinska edukacija

Osnovni cilj ovog projekta jeste profesionalni razvoj zdravstvenih radnika i saradnika kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju. Želja nam je da se svi zdravstveni profili kontinuirano edukuju putem akreditovanih programa po finansijski pristupačnoj ceni.