Kontinuirana medicinska edukacija

Osnovni cilj ovog projekta jeste profesionalni razvoj zdravstvenih radnika i saradnika kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju.  Cilj ovog projekta jeste da korisnici online edukacije na brži i konforniji način steknu nova znanja i veštine na profesionalnom nivou kroz ponuđene akreditovane programe KE. Želja nam je da se svi zdravstveni profili kontinuirano edukuju putem akreditovanih programa po finansijski pristupačnoj ceni.

Pomognite i Vi razvoj i implementaciju online kontinuirane edukacije u praksi i omogućite zdravstvenim radnicima i saradnicima profesionalno usavršavanje.