Olivera Milovanović

Ovim putem se zahvaljujemo ing. Oliveri Milovanović, inženjeru zaštite životne sredine na profesionalnoj podršci.

Olivera Milovanović je stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u 
u Sektoru zaštita životne sredine u U.S. Steel Serbia.

Ukratko o partneru udruženja:

Od 2007. Inženjer zaštite životne sredine, v.d. menadžera zaštite životne sredine u Sektoru zaštita životne sredine u U.S. Steel Serbia (Železara Smederevo).

- Povremeno radila kao vršilac dužnosti menadžera zaštite životne sredine. Radila dnevne, nedeljne i mesečne izveštaje o emisijama suspendovanih čestica u vazduh, izveštaje o kvalitetu prečišćenih procesnih voda koje se ispuštaju u recipijent (pH, TSS, boja, miris, mutnoća), izveštaje o količinama sakupljenih sekundarnih sirovina, otpadnih i recikliranih materijala.

- Radila na projektu Smanjenje emisije čestica prašine u vazduh na centralnom dimnjaku čeličane (uticaj vremenskih prilika, dužine duvanja kiseonika u konvertor, uticaj količine i kvaliteta vode koja cirkuliše u skruberu).

- Svakodnevno kontrolisala u kojoj meri su parametri zaštite životne sredine, u pogonima Železare, u saglasnosti sa EMS procedurama i radnim upitstvima - ISO 14001.

- Učestvovala u monitoringu parametara životne sredine u železari koji su obavljali stručnjaci iz Amerike, U.S. Steel-a, (obilazak postrojenja Zaštitni gas, NH3, rezervoara hidrauličnog ulja hladne valjaonice i rezervoara hidrauličnog ulja paketir prese čeličane).

- Učestvovala u izradi dokumenata za dobijanje IPPC dozvole za postrojenje Železara Smederevo (na osnovu podataka iz katastra zagađivača za vazduh, vode i otpad).