Mentalno zdravlje adolescenata

Test je istekao.

Mentalno zdravlje adolescenata

Cilj ovog program KE - Povećanje nivoa znanja o Mentalno zdravlje adolescenata

Program: ONLINE TEST
Autor: Dipl. psiholog Anka Gostović
Organizator: Asocijacija zdravstvenih strukovnih specijalista Srbije AZSSS
Akreditovan za: Medicinske sestre,Zdravstveni tehničari,strukovne medicinske sestre,više medicinske sestre,spijalisti strukovne medicinske sestre
Bodovi za korisnika: 3
Bodovi za autora: 5
Broj programa: D-1-678/18
Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
Akreditovan dana: 21.05.2018.
Akreditacija važi do: 21.05.2019.
Kratak sadržaj: Test sadrži 30 pitanja sa više ponuđenih odgovora na temu Mentalno zdravlje adolescenata. Potrebno je 60% ili više od 60% tačnih odgovora za prolaznost testa. Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa je u formi powerpoint ili PDF prezentacije.
Dodatna literatura:
Raspoloživo vreme: 3 sata
Broj pitanja u testu: 30
Cena: 210
Za članove OPUZ-a i AZSSS-a BESPLATNO

PDF

Ukliko imate problema sa prikazom pdf fajla kliknite na dugme  

Pristupite predavanju i testu

UPOZNAJTE SE SA LITERATUROM


Mentalno zdravlje adolescenata