Medicinski otpad i mere prevencije krvnoprenosivih bolesti

Test je istekao.

Medicinski otpad i mere prevencije krvnoprenosivih bolesti

Cilj ovog program KE - Povećanje nivoa znanja o Medicinski otpad i mere prevencije krvnoprenosivih bolesti

Program: ONLINE TEST
Autor: Edvard Vodišek
Organizator: Asocijacija zdravstvenih strukovnih specijalista Srbije AZSSS
Akreditovan za: Medicinske sestre,Zdravstveni tehničari
Bodovi za korisnika: 5
Bodovi za autora: 7
Broj programa: D-1-631/18
Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
Akreditovan dana: 21.05.2018.
Akreditacija važi do: 21.05.2019.
Kratak sadržaj: Test sadrži 50 pitanja sa više ponuđenih odgovora na temu Medicinski otpad i mere prevencije krvnoprenosivih bolesti. Potrebno je 60% ili više od 60% tačnih odgovora za prolaznost testa. Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa je u formi powerpoint ili PDF prezentacije.
Dodatna literatura:
Raspoloživo vreme: 5 sati
Broj pitanja u testu: 50
Cena: 350
Za članove OPUZ-a i AZSSS-a BESPLATNO

PDF

Ukliko imate problema sa prikazom pdf fajla kliknite na dugme  

Pristupite predavanju i testu