Palijativno zbrinjavanje u kućnim uslovima

Test je istekao.

Palijativno zbrinjavanje u kućnim uslovima

Cilj ovog programa KE - Povećanje nivoa znanja o palijativnom zbrinjavanju u kućnim uslovima

Program: ONLINE TEST
Autor: spec.struk.med.sestra Dragana Jerić
Organizator: Asocijacija zdravstvenih strukovnih specijalista Srbije AZSSS
Akreditovan za: Medicinske sestre, Zdravstvene tehničare, Spec.struk.med.sestre, Struk.med.sestre, Više med.sestre/tehničare
Bodovi za korisnika: 3
Bodovi za autora: 5
Broj programa: D-1-279/18
Broj odluke: 153-02-507/2018-01
Akreditovan dana: 05.03.2018.
Akreditacija važi do: 05.03.2019.
Kratak sadržaj: Test sadrži 50 pitanja sa više ponuđenih odgovora na temu "Palijativno zbrinjavanje u kućnim uslovima". Potrebno je 60% ili više od 60% tačnih odgovora za prolaznost testa. Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa je u formi PDF prezentacije.
Dodatna literatura:
Raspoloživo vreme: 3 sati
Broj pitanja u testu: 30
Cena: 210,00 din
Za članove OPUZ-a i AZSSS-a BESPLATNO

PDF

Ukliko imate problema sa prikazom pdf fajla kliknite na dugme  

Pristupite predavanju i testu

UPOZNAJTE SE SA LITERATUROM


Palijativno zbrinjavanje u kućnim uslovima