Klinička nega obolelih od bruceloze

Test je istekao.

Klinička nega obolelih od bruceloze

Cilj ovog programa KE - Povećanje nivoa znanja o kliničkoj nezi obolelih od bruceloze

Program: ONLINE TEST
Autor: dipl. menadžer zdravstvene nege Dejan B.Živanović
Organizator: Asocijacija zdravstvenih strukovnih specijalista Srbije AZSSS
Akreditovan za: Medicinske sestre, Zdravstvene tehničare
Bodovi za korisnika: 5
Bodovi za autora: 7
Broj programa: D-1-266/18
Broj odluke: 153-02-507/2018-01
Akreditovan dana: 05.03.2018.
Akreditacija važi do: 05.03.2019.
Kratak sadržaj: Test sadrži 50 pitanja sa više ponuđenih odgovora na temu "Klinička nega obolelih od bruceloze". Potrebno je 60% ili više od 60% tačnih odgovora za prolaznost testa. Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa je u formi PDF prezentacije.
Dodatna literatura:
Raspoloživo vreme: 5 sati
Broj pitanja u testu: 50
Cena: 350,00 din
Za članove OPUZ-a i AZSSS-a BESPLATNO

PDF

Ukliko imate problema sa prikazom pdf fajla kliknite na dugme  

Pristupite predavanju i testu

UPOZNAJTE SE SA LITERATUROM


Klinička nega obolelih od bruceloze