Principi zdravstvene zaštite trudnica

Test je istekao.

Principi zdravstvene zaštite trudnica

Cilj ovog programa KE - Povećanje nivoa znanja o Principima zdravstvene zaštite trudnica

Program: ONLINE TEST
Autor: dipl. menadžer zdravstvene nege Dejan B.Živanović
Organizator: Asocijacija zdravstvenih strukovnih specijalista Srbije AZSSS
Akreditovan za: Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
Bodovi za korisnika: 5
Bodovi za autora: 7
Broj programa: D-1-1094/17
Broj odluke: 153-02-1697/2017-01
Akreditovan dana: 18.08.2017.
Akreditacija važi do: 19.08.2018.
Kratak sadržaj: Test sadrži 50 pitanja sa više ponuđenih odgovora na temu Principi zdravstvene zaštite trudnica. Potrebno je 60% ili više od 60% tačnih odgovora za prolaznost testa. Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa je u formi PDF prezentacije.
Dodatna literatura:
Raspoloživo vreme: 5 sati
Broj pitanja u testu: 50
Cena: 350 rsd
Za članove OPUZ-a i AZSSS-a BESPLATNO

PDF

Ukliko imate problema sa prikazom pdf fajla kliknite na dugme  

Pristupite predavanju i testu

UPOZNAJTE SE SA LITERATUROM


Principi zdravstvene zaštite trudnica