Prevencija virusnih hepatitisa

Test je istekao.

Prevencija virusnih hepatitisa

Cilj ovog program KE - Povećanje nivoa znanja o Prevencija virusnih hepatitisa

Program: ONLINE TEST
Autor: struk. med. sestra Tijana Ivković
Organizator: Asocijacija zdravstvenih strukovnih specijalista Srbije AZSSS
Akreditovan za: Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Spec.strukovne med.sestre, Struk.med.sestre, Više med.sestre/tehničari
Bodovi za korisnika: 3
Bodovi za autora: 5
Broj programa: D-1-1097/17
Broj odluke: 153-02-1697/2017-01
Akreditovan dana: 18.08.2017.
Akreditacija važi do: 19.08.2018.
Kratak sadržaj: Test sadrži 30 pitanja sa više ponuđenih odgovora na temu Prevencija virusnih hepatitisa. Potrebno je 60% ili više od 60% tačnih odgovora za prolaznost testa. Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa je u formi PDF prezentacije.
Dodatna literatura:
Raspoloživo vreme: 3 sati
Broj pitanja u testu: 30
Cena: 210 rsd
Za članove OPUZ-a i AZSSS-a BESPLATNO

PDF

Ukliko imate problema sa prikazom pdf fajla kliknite na dugme  

Pristupite predavanju i testu

UPOZNAJTE SE SA LITERATUROM


Prevencija virusnih hepatitisa