HPV infekcija

Test je istekao.

HPV infekcija

Cilj ovog program KE - Povećanje nivoa znanja o HPV infekcija

Program: ONLINE TEST
Autor: struk.med.sestra Milena Volf
Organizator: Asocijacija zdravstvenih strukovnih specijalista Srbije AZSSS
Akreditovan za: Medicinske sestre,Zdravstveni tehničari,Strukovne i više med.sestre-tehničari
Bodovi za korisnika: 4
Bodovi za autora: 6
Broj programa: D-1-373/17
Broj odluke: 153-02-489/2017-01
Akreditovan dana: 03.03.2017.
Akreditacija važi do: 03.03.2018.
Kratak sadržaj: Test sadrži 41 pitanja sa više ponuđenih odgovora na temu HPV infekcija. Potrebno je 60% ili više od 60% tačnih odgovora za prolaznost testa. Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa je u formi powerpoint ili PDF prezentacije.
Dodatna literatura:
Raspoloživo vreme: 4 sata
Broj pitanja u testu: 41
Cena: 280
Za članove OPUZ-a i AZSSS-a BESPLATNO

PDF

Ukliko imate problema sa prikazom pdf fajla kliknite na dugme  

Pristupite predavanju i testu

UPOZNAJTE SE SA LITERATUROM


HPV infekcija