Obezbeđenje disajnog puta u prehospitalnim i ambulantnim uslovima od strane manje iskusnog reanimatora

Test je istekao.

Obezbeđenje disajnog puta u prehospitalnim i ambulantnim uslovima od strane manje iskusnog reanimatora

Cilj ovog program KE - Povećanje nivoa znanja o Obezbeđenje disajnog puta u prehospitalnim i ambulantnim uslovima od strane manje iskusnog reanimatora

Program: ONLINE TEST
Autor: dipl.menadžer zdravst.nege,spec.klin.nege Dejan B.Živanović
Organizator: Asocijacija zdravstvenih strukovnih specijalista Srbije - AZSSS
Akreditovan za: Stomatolozi,Medicinske sestre,Zdravstveni tehničari
Bodovi za korisnika: 5
Bodovi za autora: 7
Broj programa: D-1-1365/16
Broj odluke: 153-02-3989/2016-01
Akreditovan dana: 21.11.2016.
Akreditacija važi do: 21.11.2017.
Kratak sadržaj: Test sadrži 50 pitanja sa više ponuđenih odgovora na temu Obezbeđenje disajnog puta u prehospitalnim i ambulantnim uslovima od strane manje iskusnog reanimatora. Potrebno je 60% ili više od 60% tačnih odgovora za prolaznost testa. Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa je u formi powerpoint ili PDF prezentacije.
Dodatna literatura:
Raspoloživo vreme: 5 sati
Broj pitanja u testu: 50
Cena: 250
Za članove OPUZ-a i AZSSS-a BESPLATNO

PDF

Ukliko imate problema sa prikazom pdf fajla kliknite na dugme  

Pristupite predavanju i testu