Zdravi stilovi života

Test je istekao.

Zdravi stilovi života

Cilj ovog program KE - Povećanje nivoa znanja o Zdravim stilovima života

Program: ONLINE TEST
Autor: Branislava Spasojević
Organizator:
Asocijacija zdravstvenih strukovnih specijalista Srbije - AZSSS
Akreditovan za:
Medicinske sestre srednjeg višeg i visokog nivoa obrazovanja,Zdravstveni tehničari srednjeg višeg i visokog nivoa obrazovanja
Bodovi za korisnika: 3
Bodovi za autora: 5
Broj programa: D-1-768/16
Broj odluke: 153-02-1790/2016-01
Akreditovan dana: 01.06.2016.
Akreditacija važi do: 01.06.2017.
Kratak sadržaj: Test sadrži 30 pitanja sa više ponuđenih odgovora na temu Zdravi stilovi života. Potrebno je 60% ili više od 60% tačnih odgovora za prolaznost testa. Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa je u formi powerpoint ili PDF prezentacije.
Dodatna literatura:
Raspoloživo vreme: 3 sati
Broj pitanja u testu: 30
Cena: 150
Za članove OPUZ i AZSSS BESPLATNO

Branislava Spasojević

PDF

Ukliko imate problema sa prikazom pdf fajla kliknite na dugme  

Pristupite predavanju i testu

UPOZNAJTE SE SA LITERATUROM


Zdravi stilovi života