Opstipacija

Test je istekao.

Opstipacija

Cilj ovog program KE - Povećanje nivoa znanja o Opstipaciji

Program: ONLINE TEST
Autor: Prim. dr Snežana Despotović-Kušljević
Organizator:
Asocijacija zdravstvenih strukovnih specijalista Srbije - AZSSS
Akreditovan za:
Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
Bodovi za korisnika: 5
Bodovi za autora: 7
Broj programa: А-1-1361/16
Broj odluke: 153-02-1811/2016-01
Akreditovan dana: 01.06.2016.
Akreditacija važi do: 01.06.2017.
Kratak sadržaj: Test sadrži 50 pitanja sa više ponuđenih odgovora na temu Opstipacija. Potrebno je 60% ili više od 60% tačnih odgovora za prolaznost testa. Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa je u formi powerpoint ili PDF prezentacije.
Dodatna literatura:
Raspoloživo vreme: 5 sati
Broj pitanja u testu: 50
Cena: 250
Za članove OPUZ i AZSSS BESPLATNO

PDF

Ukliko imate problema sa prikazom pdf fajla kliknite na dugme  

Pristupite predavanju i testu

UPOZNAJTE SE SA LITERATUROM


Opstipacija