Intrahospitalne infekcije

Test je istekao.

Intrahospitalne infekcije

Cilj ovog program KE - Povećanje nivoa znanja o Intrahospitalne infekcije

Program: ONLINE TEST
Autor: Biljana Ognjanović
Organizator: Organizacija za promociju i unapređenje zdravlja OPUZ
Akreditovan za: Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
Bodovi za korisnika: 6
Bodovi za autora: 7
Broj programa: D-1-487/16
Broj odluke: 153-02-4254/2015-01
Akreditovan dana: 13.03.2016.
Akreditacija važi do: 13.03.2017.
Kratak sadržaj: Test sadrži 25 pitanja sa više ponuđenih odgovora na temu Intrahospitalne infekcije. Potrebno je 60% ili više od 60% tačnih odgovora za prolaznost testa. Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa je u formi powerpoint ili PDF prezentacije.
Dodatna literatura:
Raspoloživo vreme: 4 sata
Broj pitanja u testu: 25
Cena: 300
Za članove OPUZ-a BESPLATNO

PDF

Ukliko imate problema sa prikazom pdf fajla kliknite na dugme  

Pristupite predavanju i testu

UPOZNAJTE SE SA LITERATUROM


Intrahospitalne infekcije - PDF