Promocija zdravlja porodice

Test je istekao.

Promocija zdravlja OPUZ

Cilj ovog program KE - Povećanje nivoa znanja o Promociji zdravlja OPUZ

 • Program: ONLINE TEST
 • Autor: Slacica S.Đorđević
 • Organizator: Organizacija za promociju i unapređenje zdravlja OPUZ
 • Akreditovan za: medicinske sestre, zdravstveni tehničari, (spec.struk.med.sestre, struk.med.sestre, više med.sestre-tehničari)
 • Bodovi za korisnika: 10
 • Bodovi za autora: 11
 • Broj akreditacije: D-1-1227/15
 • Broj odluke: 153-02-1696/2015
 • Akreditovan dana: 27.05.2015.
 • Akreditacija važi do: 27.05.2016.
  • Kratak sadržaj: Test sadrži 50 pitanja sa više ponuđenih odgovora na temu Promocija zdravlja OPUZ. Potrebno je 60% ili više od 60% tačnih odgovora za prolaznost testa. Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa je u formi powerpoint prezentacije.
  • Dodatna literatura:
  • Raspoloživo vreme: 6 sati
  • Broj pitanja u testu: 50
 • Cena: 500
 • Za  članove OPUZ-a BESPLATNO

PDF

Ukliko imate problema sa prikazom pdf fajla kliknite na dugme  

Pristupite predavanju i testu

UPOZNAJTE SE SA LITERATUROM


Promocija zdravlja OPUZ - PDF