Helicobacter pylori infekcija želuca i maligni tumori želuca

Test je istekao.

Cilj ovog program KE –Doprinos prevenciji malignih tumora želuca, informisanost o značaju HP infekcije u nastanku hroničnog gastritisa, informisanost o značaju udruženosti HP infekcije i malignih tumora želuca.

 • Program: ONLINE TEST
 • Autor: Prof.dr  Mirjana Stojković
 • Organizator: Organizacija za promociju i unapređenje zdravlja OPUZ
 • Akreditovan za: Lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
 • Bodovi za korisnika: 4
 • Bodovi za autora: 5
 • Broj akreditacije: D-1-672/14
 • Broj odluke: 153-02-535/2014-01
 • Akreditovan dana: 03.03.2014.
 • Akreditacija važi do: 03.03.2015.

Kratak sadržaj: Test sadrži 20 pitanja sa više ponuđenih odgovora na temu Helicobacter pylori infekcija želuca i maligni tumori želuca. Potrebno je 60% ili više od 60% tačnih odgovora za prolaznost testa. Literatura neophodna za pripremu kandidata za rešavanje testa je u obliku video predavanja i u formi powerpoint prezentacije.

 • Obavezna literatura: Power Point prezentacija
 • Dodatna literatura:
 • Raspoloživo vreme: 3 sata
 • Broj pitanja u testu: 20
 • Cena:  500 RSD

PDF

Ukliko imate problema sa prikazom pdf fajla kliknite na dugme  

Pristupite predavanju i testu